آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

شرايط محيط كار
راضیه سوداگر،علی حیدری الوار،سید حسن عبدالله زاده
سازمان زندانها
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1390/12/15
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
شرايط حاكم بر محيطي كه ما كارهاي خود را در “آن انجام مي دهيم برميزان اثر بخشي وبهره وري تاثير بسزايي دارد . زمينه هاي ناخوشايند كار از ميزان بهر ه وري ورضايت شغلي مي كاهد وبرميزان خطاهاي انساني ،حوادث ، غيبت وترك كار گسترده مي افزايد . شرايط فيزيكي كار محيط فيزيكي كار شامل عواملي چند از جايگاه پاركينگ وموقعيت ساختمان تا ميزان روشنايي وسر وصدا در محيط را فرا مي گيرد وفضاي پاركينگ ناكافي ويا دور بودن پاركينگ ها از ساختمان مي تواند موجب عصبانيت كار كناني شود كه داراي نگرش منفي به سازمان هستند ،حتي قبل از اينكه به محل كار برسند . محل سازمان بسياري از سازمان ها ، كارخانه ها وحتي ادارات خود را از نواحي شهري به حومه شهرها انتقال داده اند ،محل هاي كه شركت هاي صنعتي وتجاري مي توانند بيشترين فضارا با كمترين هزينه فراهم نمايند ، هر چند كه چنين جا به جاي ها مزاياي اقتصادي براي سازمان ها درپي دارد ولي مشكلات كاركنان الخصوص كاركنان دفتري را سبب مي گردد. ادارات فضا آرايي شده وطراحي چشم اندازها علاوه بر عوامل مربوط به محيط كار ،ممكن است ساير اشكال فيزيكي وجود داشته باشد  كه در ما عدم رضايت وناكامي ايجاد كند . يك منبع شكايات درساختمانهاي شيشه اي با پنجره هاي ثابت سيستم هاي تهويه ، گرمايش وسرمايش است . دماي هوا غالبا درنواحي آفتابي ساختمان به صورت ناراحت كننده اي گرم ودرنواحي سايه ، بسيار سرد است . آسانسور هاي كم سرعت در ساختما ن ها ي مرتفع وكيفت غذا دركافه ترياي شركت ومكان هاي استراحت ناراحت كننده از ديگر عوامل تحريك كننده اند . اندازه وطرح اداره ومحل كار مي تواندخشنودي وبهره وري كاركنان را تحت تاثير قرار دهد . نحوه چيدن تجهيزات دفتر كا ررفتار مديراني را كه معتقد به ارتباطات خود انگيخته به عنوان روشي براي كسب ومبادله اطلاعات اند ،تحت تاثيرقرار خواهد دا د اندازه ساختمان اداري روابط كار را تحت تاثير قرار مي دهد . ساختمان ها ي كوچكتر منجر به روابط نزديك تري بين كاركنان مي شود . درساختمان هاي بزرگ ، كاركنان تعامل كمتري را باهم دارند وروابط بيشتر به صورت رسمي وغير شخصي است . دراواسط دهه 1960رشته روانشناسي محيط موجب تحول اساسي ودگرگوني درمحيط كار گرديد. با تركيب معماري وروانشناسي ، روانشناسان محيطي به بررسي محيط هاي ساختماني وطبيعي وتاثير آن روي رفتار كاري پرداخته اند . به عنوان مثال تحقيق روي طرح وادارات فضاآرايي شده ارتباطات و كار كردن را آسان مي كند . فضاي باز انسجام وهمكاري گروهي را افزايش وموانع روانشناختي بين مديران وكاركنان را كاهش مي دهد . بررسي واكنش هاي كاركنان مزايا و نكات ضعف آن را آشكار مي سازد .كاركنان ابراز نموده اند كه ادارات فضا آرايي شده خوشايند است وبه شكل دهي وبقاي روابط اجتماعي منجر مي شود . مديران گزارش دادند كه اين فضا به بهبود ارتباطات منجر مي شود . روشنايي منطق عمومي حاكي از اين است كه كيفيت كار در فقدان نور كافي لطمه خواهد خورد وقتي كه فرد در معرض متوالي نور كم ، هنگام مطالعه بينايي وي دچار آسيب خواهد گرديد ويا تحقيقات نشان مي دهند كه انجام كارها مستلزم ظرافت درنور ناكافي منبع پريشاني است تابش شديد نو ر، لامپ هاي كم نور ، فقدان روشنايي طبيعي درعملكرد شغلي آثار منفي دارند شدت وميزان روشنايي مهم ترين عامل عمومي است كه با روشنايي پيوسته است . ميزان شدت نور با ماهيت كار وسن كارگران متغيير است . كارمندان مسن تر نسبت به كارگران جوان تر به نور بيشتري نياز دارند . عامل مهم ديگر د رروشنايي ، توزيع نو رد ر محيط كار است . مطلوب است كه روشنايي به طور يكنواخت در ميدان ديد منتشر گردد .روشنايي بيش از حد محيط كار به دليل گرايش حركت چشم به سوي نور منجر به خستگي آن خواهد گرديد موسيقي استفاده از موسيقي حين كار قدمتي به اندازه خود كاركردن دارد . اكثر كارمندان محيط همراه با موسيقي را در طول ساعات كار ترجيح مي دهند ومعتقدند كه موسيقي آن ها را بهر ه ور مي سازد . اين يافته به نوع كار وابسته است . مطالعات نشان داده اند كه موسيقي باعث افزايش توليد د رمشاغل خط مونتاژ كه ساده وتكراري اند ، و به تمركز بالا نياز ندارند ، مي گردد . براي اغلب مشاغلي كه نيازهاي شغلي بالا دارند مداركي نيست كه ثابت كند موسيقي مي تواند سبب افزايش بهره وري گردد صدا سر وصدا يك علت آن شكايت زندگي مدرن است . در خانه ، خيابان ، مغازه ها ، اداره ها ، كارخانه هاي صنعتي وغيره همه از آلودگي صوتي رنج مي بريم . سر وصدا براي ما تحريك پذيري ، عصبي بودن، خواب زدگي وآثار فيزيولوژيكي مانند كاهش شنوايي به همراه دارد . سر وصدا خطرات شغلي را براي كاركنان پرس كار ،سازندگان ديگ ها ي بخار ، مكانيك ها ي هواپيما ، كارگران ريخته گري ونساجي غيره به دنبال دارد .بسياري از مشاغل كاركنان را درچار آسيب شنوايي مي كند كه سالانه ميلياردها ريال هزينه در بردارد . رنگ ادعاهاي اغراق آميزي درباره مزاياي استفاده از رنگ برا ي خانه ها ، ادارات وكارخانجات ابراز شده است . گفته اند كه رنگ هاي خاص باعث افزايش عملكرد ، كاهش تصادفات وافزايش روحيه كاركنان مي گردد .مقالات موجود در مجلات حاكي از اين است كه رنگ ها بر شخصيت ما تاثيرگذار بوده اند ومي توانند روندزندگي ما را تغيير دهند. البته اين ادعا ها مورد  شواهد علمي نيست ورابطه ميان رنگ خاص وبهر ه وري ، خستگي وخشنودي شغلي به اثبات رسيده است . قاعده مناسبي براي استفاده از رنگ درمحيط كار وجود دارد . رنگ مي تواند درفراهم نمودن محيط كار با نشاط نقش داشته باشد وبه همين جهت به سلامت فرد كمك نمايد . دركارخانجات رنگ هاي مختلف براي منظور هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد مثلا وسايل آتش زا را با رنگ قرمز ، محيط هاي خطرناك را با رنگ زرد وجايگاهاي كمك اوليه سبز رنگ اند . به كمك رنگ ها مي توانيم به سرعت محيط ها را بشناسيم روانشناسان ص / س مي گويندكه استفاده از رنگ به دليل خواص انعكاسي متفاوت از خستگي چشم جلوگيري مي كند . رنگ ها مي توانند خطاي بصري اندازه را موجب شوند. اتاقي كه با رنگ تيره رنگ آميزي شده است به نظر كوچكتر از اندازه واقعي آن به نظر مي رسد . ديوارهاي روشن رنگ احساس آرامش به افراد مي دهند . طراحان داخلي مدعي اند كه رنگ هاي آبي وسبز رنگ هاي سرد ورنگ هاي نارنجي وقرمز رنگ هاي گرم محسوب مي شوند . اين رنگ ها دراحساس هاي ما تاثير گذارند . براي مثال يك اداره از رنگ قهوه اي روشن به آبي روشن تجديد رنگ شده بود وهنگام نزديك شدن به زمستان كارگران از اين شكايت داشته اند كه احساس سرما مي كنند درحالي كه دما با زمستان هاي گذشته تفاوتي نداشت حتي با اضافه شدن 5درجه حرارت شكايات همچنان ادامه داشت . دررنگ آميزي مجدد با رنگ هاي گرم به رغم آن كه درجه حرارت 5درجه كمتر از دماي قبل بود ، كاركنان احساس گرماي بيشتري داشتند.
کلمات کلیدی
محیط کار
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 949